Informacje

Najnowsze

Z początkiem roku Sąd Najwyższy poszerzył kompetencje notariuszy. Od teraz każdy mecenas prowadzący kancelarię notarialną będzie mógł odmówić podpisania aktu notarialnego w przypadku powzięcia podejrzeń, że zapisy aktu łamią zasady współżycia społecznego. Notariusz będzie więc mógł odmówić powzięcia takiej czynności prawnej.

O najnowszych zmianach w Ustawie o VAT, a także o problemach z dostosowaniem systemów księgowych i rachunkowych do wymogów nowej ustawy dyskutować będą specjaliści z Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Lex Perfecta oraz mecenas Andrzej Dyduch, nasz specjalista do spraw podatkowych w naszej kancelarii.


Opublikowany przez Paweł Broniszewski | 2015-07-12

Od remontu do Sądu?
Remonty Wrocław od lat niezmiernie cieszą się ogromną popularnością.

Jednak, jak wszędzie indziej, także i w ich przypadku możemy spotkać się z nieuczciwością. I to nie tylko wykonawcy, ale również Klienta, chociaż o tych drugich słyszy się, oczywiście, znacznie rzadziej.

Nieuczciwość wykonawcy, czyli co nas może spotkać w trakcie remontu...
Przeciągający się w nieskończoność remont, niedoróbki, nietrwałość, a po skończonej pracy nieodbieranie telefonów, unikanie kontaktu, przekładanie poprawek lub napraw w ramach gwarancji na bliżej nieokreślone "nigdy" ... to najczęstsze "grzechy" firm remontowych.

A co z nieuczciwymi zlecającymi?
Tak jak w przypadku nieuczciwych wykonawców, tak samo i po stronie klientów zlecających remont mogą trafić się osoby nieuczciwe, chcące "wyłudzić" usługi remontowe za darmo lub w jak najniższej cenie. Dlatego będą wszystko negowały, krytykowały, domagały się poprawek czy robiły firmie remontowej czarny PR.

Jak się, zatem, bronić przed nieuczciwością?
Przede wszystkim obydwie strony powinny zawrzeć umowę, w której dokładnie zostanie wskazany zakres robót i ich koszt, ponadto prawa i obowiązki obydwóch stron, terminy, płatności, poprawki. Równocześnie w umowie powinien znajdować się zapis o treści: "W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego". Umożliwi to skierowanie sprawy na drogę sądową w przypadku takiej konieczności, gdy wszelkie sposoby uzyskania porozumienia pomiędzy stronami, zakończą się fiaskiem.

Fotorelacja


kancelaria
notariusz
prawnik